ราชกิจจานุเบกษา ใหม่ มีมาตราที่น่าสนใจสำหรับผู้ขับขี่ยานยนต์อย่างมาก มาดูกันครับ

 

ราชกิจจานุเบกษา ใหม่
มีมาตราที่น่าสนใจสำหรับผู้ขับขี่ยานยนต์อย่างมาก

โดยเฉพาะเรื่องใบขับขี่ ทีนี้จะอ้างลำบากละนะว่าลืมพก

ที่น่าสนใจคือในส่วนของมาตรา ๓๑/๑ มีข้อกำหนดใหม่ดังนี้

มาตรา ๓๑/๑ ในขณะขับรถในทางเดินรถ
ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ
ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่าย
ใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว

 

 

เรียกได้ว่าเป็นที่น่าฮื้อฮาเป็นอย่างมากครับ

เมื่อออกมาแล้ว แล้วหากจะต้องยึดใบขับขี่ จะต้องทำยังไง จะยึดอะไรแทน เรื่องนี้น่าคิดครับ เพราะเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา ตำรวจบอกไม่ได้ตกลงพูดคุยยกับทางขนส่ง แต่ตอนนี้มี ราชกิจจานุเบกษา ออกมาเป็นอย่างทางการแล้ว เรื่องนี้ต้องจับตามองกันอย่างมากเพราะมีผลกระทบต่อผู้ขับขี่เป้นอย่างมากครับ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ เราควรทำตามกฏหมายอย่างเคร่งคัดดีกว่าครับ จะได้ไม่ต้องมีปัญหากับตำรวจ

จบข่าววววววววววว