สกุ๊ปพิเศษ : Motoped จักรยาน (วิบาก) ติดเครื่องสำหรับคนรักการ D.I.Y.

""

""

""

""

 

<p style="&quot;text-align:" center;"=""> ""

Accessories list:
-----------------------------

Barnett Recruit Compound Crossbow

Rotopax RX-1G Gas Packs - 1 Gallon

United Cutlery M48 Tactical Survival Shovel

United Cutlery M48 Hawk Tomahawk

United Cutlery M48 Hawk Harpoon

Gerber Fixed Blade Saw

Blackburn X6 Light System

Black Diamond Carabiners / Climbing rope

Cree Mini LED Flashlight

BioLogic Bike Mount for iPhone4/gps

Tool Logic Tactical Multifunction Knife / light

Tool Logic Credit Card Companion multi-tool

CRKT Guppie multi-tool

Tactical-Warrior Neck Knife