สกุ๊ปพิเศษ : เตรียมตัวทำใบขับขี่

การเตรียมตัว การทำใบขับขี่ทั้ง รถยนต์ และ มอเตอร์ไซค์ ณ. กรมขนส่งทางบก(หมอชิต)

                              ด่านที่ 1 ทดสอบสี แดง เหลือง เขียว เขาจะชี้ถามตอบให้ถูก
                   ด่านที่ 3 ทดสอบความกว้างสายตา คล้ายๆเครื่องวัดสายตา โดยให้เราเอาหน้าวางไว้ตรงที่เขากำหนด
    แล้วต้องมองไปจุดสีเหลืองข้างหน้าเท่านั้น แล้วเขาจะกดปุ่มสี แดง เหลือง เขียว มันจะมีแสงออกมาทางด้านซ้าย
    และ ขวาของหางตา ต้องตอบสีให้ถูก
                3 - ถ้าผ่านลงมาชั้น 3 มายื่นที่ห้องรอสอบ ต้องเข้าอบรมก่อน ประมาณ 1 ชั่วโมง รอเรียกชื่อในห้องนั้นละ
    แล้วเข้าไปสอบ
                4 - การสอบ ตอนนี้จะเป็นระบบสอบแบบใหม่ด้วย Computer ไม่ต้องใช้ปากกา ใครอ่านไม่ออกก็จะมีหูฟัง
    อ่านให้ฟังด้วย เมื่อสอบเสร็จจอคอมจะบอกผลเลยว่าคุณสอบผ่านหรือไม่
                     4.1 - เกณฑ์การผ่าน เวลาในการทำ 60 นาที 30 ข้อ ผิดได้ 7 ข้อ 23 ข้อขึ้นไปผ่าน
                5 - ถ้าผ่านรับใบแล้วลงไปที่สนามสอบ ใครมีรถก็เอาไปจอดรอใกล้ๆ ใครไม่มีทำเรื่องเช่า (ขอบอกว่าตอน
    นี้เขาพัฒนามากแล้ว รถยนต์รุ่นใหม่กิ๊กๆ มอเตอร์ไซค์ก็รุ่นใหม่กิ๊กๆ)
                6 - ถ้าผ่านให้กลับไปที่ชั้น 2 ไปยื่นที่ช่อง 1-13 เตรียมเงินค่าบัตรประมาณ 200-300 บาทแล้วแต่ ปี แล้ว
    แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ แล้วรอรับบัตร ใครอยากเครือบก็มีให้ เสียค่าเครือบบัตร 10 บาท