Ride Thailand to Moto GP 2008     ทีมงานนิตยสารไรด์ไทยแลนด์ ร่วมกับเพื่อนนักขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่จากทั่วประเทศไทย ร่วมกันจัดโครงการไรด์ไทยแลนด์ สู่โมโตจีพี มาแล้วกว่า 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักขับขี่และนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นทุก ๆ ปี จากปี พ.ศ.2549 มีรถมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมเดินทางกว่า 150 คัน จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย พร้อมคณะผู้ติดตาม โดยรถยนต์และสายการบินรวมทั้งหมดกว่า 400 ท่าน และในปี พ.ศ.2550 ผู้เข้าร่วมเดินทางกว่า 800 คนจากประเทศไทย
     โดยทางทีมงานคณะผู้จัดโครงการเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนรู้การขับขี่อย่างถูกวิธี ปลอดภัย ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศไทย และการสร้างสายสัมพันธ์กระชับมิตรกับนักขับขี่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ตลอดถึงการได้ชมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกโมโตจีพีอย่างสนุกสนานภายในสนามเซปังเซอร์กิต
     ปีนี้ พ.ศ.2551 คณะทีมงานไรค์ไทยแลนด์และเพื่อน ๆ นักขับขี่หลายท่าน ใคร่เรียนเชิญท่านนักขับขี่รถมอเตอร์ใหญ่ทุกชนิด ทุกประเภท หรือท่านที่มีความสนใจร่วมเดินทางไปกับเราอีกครั้ง และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของไรค์ไทยแลนด์ที่เกาะปีนัง ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธไมตรี และส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนกฎหมายจราจร ร่วมรณรงค์นโยบายขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ สวมหมวกกันน็อค
3. เพื่อเป็นการฝึกทักษะการขับขี่ปลอดภัย การดูแล รักษารถมอเตอร์ไซค์ อย่างถูกต้อง
4. เพื่อชมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกโมโตจีพี 2008 สนามที่ 14
5. เพื่อให้สมาชิกไรค์ไทยแลนด์ จากทุกภาคของประเทศไทยได้ร่วมขับขี่ และจัดกิจกรรมร่วมกัน


สำนักงานติดต่อและลงทะเบียน
คุณวิทยา สิงห์ฆาฬะ (ซูมัน) เบอร์โทรศัพท์ 081-6919346
คุณอลิสา รัสเซล (ลิชซ่า) เบอร์โทรศัพท์ 076-352069
คุณวิไลลักษณ์ หมาดหลู (ใหม่) เบอร์โทรศัพท์ 076-352069

บริษัท เวสโคสท์ ไรค์ (ไทยแลนด์) จำกัด
99/10-12 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส) ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-352069 แฟ็กซ์. 076-261028
E- Mail sumon@ridethailand.com


ตารางเวลาการเดินทาง
วันที่ 17 ตุลาคม 2551
18.00 - 22.00 น. ตรวจเช็ค เอกสารการเดินทางและร่วมรับประทานอาหารค่ำ
ที่โรงแรมเจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ 18 ตุลาคม 2551
09.00 - 16.00 น. ออกจากหาดใหญ่ ข้ามแดนที่ด่านสะเดา มุ่งหน้าสู่ โรงแรมเบอร์จายา ทาส์ม สแควร์ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
18.00 - 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 19 ตุลาคม 2551
08.00 - 09.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรม ไปร่วมขบวนที่ ลานเมเดอก้า กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์
09.30 - 16.30 น. มุ่งหน้า สู่สนามเซปัง เซอร์กิต เพื่อเข้าร่วมงาน ชมการแข่งขัน โมโตจีพี 2008
วันที่ 20 ตุลาคม 2551
10.00 - 16.00 น. ออกเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ มุ่งหน้าสู่ เกาะปีนัง
18.00 - 21.00 น. ร่วมงานเลี้ยง ไรด์ไทยแลนด์
วันที่ 21 ตุลาคม 2551
09.00 - 12.00 น. ออกจากเกาะปีนัง ขับขี่ข้ามแดนที่ด่านสะเดา สู่ประเทศไทย


.............................................................................................................................................................................
เอกสารที่ต้องเตรียม ในการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย
1. สมุดคู่มือทะเบียนรถ พร้อมกับสำเนาแปลภาษาอังกฤษ จากขนส่งจังหวัดที่ท่านอยู่
2. ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ พร้อมกับสำเนาแปลภาษาอังกฤษ จากขนส่งจังหวัดที่ท่านอยู่
3. หนังสือเดินทาง Passport หรือหนังสือผ่านแดน
.............................................................................................................................................................................

เพ็กเก็จไรด์ไทยแลนด์ สู่ โมโตจีพี 2008
ขับขี่ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย 3 คืน 4 วัน
โรงแรมเบอร์จายา ทาส์มสแควร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน และโรงแรมเบอร์จายาจอดช์ทาวน์ เกาะปีนัง 1 คืน

A. ห้องพัก 1 ท่าน ต่อ 1 ห้อง 3 คืน รวมค่าบัตรโมโตจีพี + เอกสารประกันรถข้ามแดน ราคา 11,900 บาท ต่อ 1 ท่าน
B. ห้องพัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง 3 คืน รวมค่าบัตรโมโตจีพี + เอกสารประกันรถข้ามแดน ราคา 7,900 บาท ต่อ 1 ท่าน

หมายเหตุ
- บัตรโมโตจีพี ทุกที่นั่ง ใช้ในชั้นแกรนด์สแตนด์ ทุกที่นั่ง
- ราคาทุกเพ็กเก็จรวมอาหารค่ำที่โรงแรมเจบีหาดใหญ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2551, โรงแรมเบอร์จายา เกาะปีนัง วันที่ 20 ตุลาคม 2551
- ประกันรภมอเตอร์ไซค์ JPJ พร้อม สติ๊กเกอร์ทะเบียนรถมาเลเซีย
- เสื้อยืดไรด์ไทยแลนด์สู่โมโตจีพี 2008 ไว้สะสมอีก 1 ตัว ต่อท่าน