สนามที่14 #AragonGP แข่งขันทั้งหมด23รอบสนาม 93 ประทับจอเล็ก ม้วนเดียวจบ

 

สนามที่14 #AragonGP แข่งขันทั้งหมด23รอบสนาม 93 ประทับจอเล็ก ม้วนเดียวจบ

สนามที่14 #AragonGP แข่งขันทั้งหมด23รอยสนาม เปิดเกมส์มาคนที่ได้โฮช์ช๊อตคือ 93 ตามมาด้วย20 43 12 แล้ว 21ล้มไปใรโค้ง12 เหลือ22 รอบผู้นำยังคงเป็น 93 ตามมาด้วย42 20 12 41 46 ผ่านไป1รอบสนรม 93 นำไป1.6วินาที เหลืออีก21 รอบ 93ยังคงนำต่อเนื่อง ตามมาด้วย 43 20 12 41 เหลืออีก20รอบ ผู้นำยังคงเป็นกลุ่มเดิม ตอนนี้93 นำห่างจาก 43อยู่ที่ 2.358วินาที เหลืออีก19รอบ ผู้นำยังคงเป็นชุดเดิม 04แซง46ขึ้นมาเป็นที่6 แล้ว04เองแซงขึ้นมาเป็นที่5 และ12แซง20ขึ้นมาเป็นที่3 เหลืออีก17รอบสนาม 42โดนลงโทษเนื่องจากไปเกี่ยวกับ21 ตอนนี้93 ก็ได้ประทับจอเล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลืออีก16รอบ 12แซง43ขึ้นมาเป็นที่2 เหลืออีก15รอบ ผู้นำยังคงเป็นชุดเดิม ระยะห่างระหว่าง93กับ12อยู่ที่4.686 วินาที 04แซง20ขึ้นมาเป็นที่4 เหลืออีก14รอบ ผู้นำยังคงเป็นชุดเดิม เหลืออีก13รอบ ผู้นำยังคงเป็นกลุ่มเดิม ซึ่ง93ใช้ยางหลังซอฟ 12ใช้ยางฮาร์ท เหลืออีก12รอบ 42 พยายามแซง9 ในโค้ง5 แต่ยังไม่สำเร็จ เหลืออีก11รอบผู้นำยังคงเป็นชุดเดิม 29แซง88ขึ้นมาเป็นที่11 เหลืออีก10รอบ04กำลังพยายามแซง43อยู่ เหลืออีก9รอบ 04แซง43ขึ้นมาเป็รที่3 เหลืออีก8รอบ ผู้นำยังคงเป็นกลุ่มเดิม 42แซง9ขึ้นมาเป็รที่9 เหลืออีก7รอบ93ห่างจาก12อยู่ที่5.9วินาที เหลืออีก6รอบ เหลืออีก5รอบสุดท้าย ผู้นำก็ยังคงชุดเดิม เหลืออีก4รอบ ผู้นำยังคงเป็นกลุ่มเดิม เหลือ3รอบสุดท้ายยังคงไม่มีอันดับเปลี่ยนแปลง 04กำลังไล่กดดัน12มาเหลือเวลาเพียง0.2วินาที แล้ว 04ก็แซง12ในโค้งที่16 เหลืออีก2รอบ ผู้นำยังคงเป็นชุดเดิม รอบสุดท้าย 93นำ04อยู่6.7วินาทีแล้ว43แซง12ขึ้นมาเป็นที่3 จบเกมส์ ผู้ชนะคือ 93 2.04 3.43 4.12 5.20 6.35 7.41 8.46 9.42 10.30 11.29 12.9 13.88 14.36 15.53 16.63 17.82 18.17