Kawasaki ร่วมสนับสนุนโครงการประกวดภาพถ่าย ขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

 

Kawasaki ร่วมสนับสนุนโครงการประกวดภาพถ่าย "ขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย My Motorcycle My World"

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเซีย

2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีจิตสำนึกมุ่งหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

3.เพื่อเผยแพร่แนวทางการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะในการถ่ายภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

 

สำหรับผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000บาท

ได้ทั้ง 2 ประเภท อาทิ ประเภทส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย และ ประเภทส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ความปลอดภัย

 

ท่านสามารถดาวโหลดใบสม้ครผ่าน QR Code ในภาพข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ปิดรับผลงาน 10 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลการตัดสิน 22 กรกฎาคม 2562

มอบรางวัล 7 สิงหาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติม สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

http://www.tmea.or.th

 


ติดตามข่าวสารวงการมอไซค์ : http://www.mocyc.com
Page Facebook : http://www.facebook.com/MocycThailand