ยามาฮ่ามอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ยามาฮ่ามอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


นายกอบศักดิ์ แก้วศรีทอง (คนที่ 3 จากขวา) ผู้บริหารขายภาคเหนือ เขต 2 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โดยมีนางทัศนีย์ พูลเจริญ อาจารย์ผู้ควบคุมวงดุริยางค์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ ณ ลานดิ อารีน่า เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้