บิดสนุก โทรสนั่น กับ เอส.พี.ซูซูกิ โครงการ 2 |รับโปรโมชั่นพิเศษสุดจาก AIS Smart Solutions และ 1-2-Call! เอาไปเลย นาทีละ 75 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม. พร้อมค่าโทรมูลค่า 300 บาท*

สิทธิพิเศษ
- ฟรี!...ค่าบริการรายเดือน Calling Melody นาน 1 เดือน (มูลค่า 35 บาท)
- โทรฟรี! เอส.พี.ซูซูกิ 02-318-7788
- ร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษ เมื่อเปิดใช้งานจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 กรกฏาคม ถึง 30 กันยายน 2552 เมื่อใช้บริการที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายของ บมจ. เอส.พี.ซูซูกิ

โครงการ SUZUKI PLUS
เงื่อนไข 1-2-Call!
1. โปรโมชั่นเอาไปเลยมีระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันเปิดใช้บริการซิมการ์ด วัน-ทู-คอล! ที่ได้จากโครงการนี้โดยหลังจากนั้น หากผู้ใช้บริการไม่เลือกใช้โปรโมชั่นใหม่ของ วัน-ทู-คอล! รายการใดรายการหนึ่งที่ เอไอเอส ประกาศใช้ ณ ขณะนั้นผู้ใช้บริการจะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการตามที่ เอไอเอส กำหนด
2. * ค่าโทรมูลค่า 300 บาท แบ่งเติมให้ครั้งละ 50 บาท จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งแรก เมื่อเปิดใช้บริการซิมการ์ด วัน-ทู-คอล! ที่ได้จากโครงการนี้ และมีระยะเวลาใช้บริการ 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ
- ครั้งที่ 2-6 ในวันครบรอบเปิดใช้บริการเดือนที่ 2-6 นี้ (ระยะเวลาใช้บริการของค่าโทรที่เติมให้รอบเดือนที่ 2-6 ขึ้นอยู่กับจำนวนวันใช้บริการคงเหลือของเงินที่ผู้ใช้บริการเติมเอง)
3. หากไม่เปิดใช้ซิมการ์ด วัน-ทู-คอล! ที่ได้จากโครงการนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถือว่าท่านสละสิทธิ์ใช้บริการ
4. อัตราค่าบริการตามแพ็คเกจข้างต้น ไม่รวมค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรข้ามแดนอัตโนมัติ ค่าส่งข้อมูลระหว่างประเทศ และค่าใช้บริการเสริมต่างๆ
5. อัตราค่าบริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : SMS 2 บาท/ ครั้ง MMS 6 บาท/ ครั้ง GPRS 1 บาท/ นาที (ไม่รวมค่าดาวน์โหลดจากผู้ให้บริการเสริม)
6. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ SUZUKI PLUS ทันที
7. เอไอเอส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SPSUzuki.com