ขนส่งเตือนนักซิ่ง ดัดแปลงไฟหน้า อันตราย-ปรับ2พัน | ดัดแปลงไฟหน้า

ืnOw_hOwขอความร่วมมือเจ้าของรถยนต์- จยย. อย่าดัดแปลงไฟหน้ารถจนทำให้แสงสว่างจ้ารบกวนสายตาผู้อื่น? ผู้ที่ไปดัดแปลงมาแล้ว ก็ขอให้รีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

วันนี้ (2 พ.ค.) นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า? ปัจจุบัน? มีเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางราย นำรถไปแก้ไขดัดแปลงไฟหน้าให้มีแสงสว่างจ้าจนเกินไป ทำให้รบกวนสายตาผู้ขับขี่อื่น การกระทำดังกล่าว นอกจากจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้ว ยังอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อว่า? กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้รถทุกชนิดที่ใช้งานบนท้องถนน จะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดอันตราย แก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้ขับขี่อื่น โดยกำหนดให้ไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะต้องมีแสง สีขาวหรือเหลืองอ่อน ติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร ความสว่าง ของแสงไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจน และไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตาผู้อื่น ในการดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็น แสงสีอื่น หรือทำให้มีความสว่างจ้ามากจนเกินไป เมื่อนำไปใช้งาน บนท้องถนน จะสะท้อนเข้ากระจกมองข้างหรือกระจกมองหลังของผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านหน้า หรือส่องเข้าตาผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมา ทำให้สายตาพร่ามัวจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งผู้ที่ใช้รถที่เพิ่มส่วนหนึ่งส่วนใด เข้าไปจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

nOw_hOw

"ขนส่งทางบก จึงขอความร่วมมือเจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ อย่าได้ดัดแปลงไฟหน้ารถจนทำให้แสงสว่างจ้ารบกวนสายตาผู้อื่น สำหรับผู้ที่ไปดัดแปลงมาแล้ว ก็ขอให้รีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน" อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าว

nOw_hOw

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/eco/3322

Yamaha New Model