ขอแสดงความยินดีกับคุณ คุณจินตนา อุดมทรัพย์

ในนามบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ดิฉันมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบถึงความเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร

เนื่องด้วย คุณประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จะครบวาระในการดำรงตำแหน่งภายในปี พ.ศ. 2560

ทางบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง คุณจินตนา อุดมทรัพย์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  

โดยมีรายละเอียดในการแต่งตั้งตามหนังสือประกาศแนบท้าย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

สรวงสุดา มนัสบุญเพิ่มพูล

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาด และประชาสัมพันธ์

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด