เอ.พี.ฮอนด้า สนับสนุนโครงการหนูน้อยหัวแข็ง ปี 2

เครือข่าย “ประชารัฐ”

ผนึกกำลังรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่เด็ก
จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุการจราจรและสถานการณ์ความปลอดภัยทางถ
นนของไทยในปัจจุบันยังคงมียอดการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียชีวิต
ทรัพย์สิน และบาดเจ็บทุพพลภาพ เกิดขึ้นต่อเนื่องโดยตลอด
สาเหตุหลักๆ เช่น เมาแล้วขับ การขาดวินัยจราจร
โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อค
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักลำดับต้นๆ ของการสูญเสียประชากรของประเทศ
ดังนั้นการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือดำเนินการอย่างจริงจัง
จึงทำให้เกิดการบูรณาการโครงการในรูปแบบของการดำเนินงานแบบ
“ประชารัฐ” ขึ้น

โดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท)
ในฐานะหน่วยงานสื่อสารมวลชนของรัฐ จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรอิสระ ได้แก่ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า
จำกัด SAVE THE CHILDREN
องค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย , สำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร , สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดโครงการ “หนูน้อยหัวแข็ง ปีที่ ๒”
ขึ้น เพื่อสานต่อการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มเยาวชน
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อคและสร้างวินัยจรา
จรในการเดินทาง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองหลวง
ซึ่งการดำเนินโครงการในปีแรกได้เริ่มดำเนินโครงการไปแล้วในพื้นที่โ
รงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๑๒ แห่ง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งได้รับการตอบรับจากเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
จึงทำให้เกิดการดำเนินงานในปีที่ ๒ ขึ้น

โครงการหนูน้อยหัวแข็ง ปีที่2 นี้ มีเป้าหมายเข้าถึงเด็ก ๆ กว่า 2
หมื่นคนใน 27 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร
และยังคงความสนุกกับการดูการ์ตูนดัง โดราเอมอน
ตอนพิเศษที่แฝงข้อคิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
อีกทั้งเด็ก ๆ จะได้กระทบไหล่ใกล้ชิดกับสองพิธีกรขวัญใจเด็กไทย
พี่เพียว กิติพัฒน์ พิมพ์เกษมโสภณ และพี่พัทโตะ พัทธ์ ชนภัณฑารักษ์
ที่จะนำของรางวัลสุดพิเศษไปมอบให้กับน้อง ๆ ถึงโรงเรียนของพวกเขา
ส่วนกิจกรรมหลักของงาน
คือการให้ความรู้และเน้นย้ำความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัย
ให้กับคุณครูและนักเรียน
โดยเฉพาะการตระหนักรู้ในความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อคในกา
รโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กไทยเพื่อลดอุบัติเหตุ
รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และการให้ความรู้เรื่องกฎจราจร
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
อีกทั้งยังคงความสนุกสนานกับการได้ฝึกปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยจากส
นามจราจรจำลอง
เพื่อสร้างความจดจำและคาดหวังให้เด็กไทยในโครงการ
“หนูน้อยหัวแข็ง ปีที่2”
ได้บอกต่อเรื่องราวสำคัญเหล่านี้กับคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวของพวกเขาด้วย