บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี?60 มีมติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

นายดนุชา วีระพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ECL พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้