กำหนดการการเดินทางไปบริจาคคอมพิวเตอร์

กำหนดการการเดินทางไปบริจาคคอมพิวเตอร์

จากโครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้องผู้ยากไร้ ตามรายละเอียด http://www.mocyc.com/content/view.php?idcontent=156 ได้มีกำหนดการดังนี้


วันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
8.30 น. พร้อมกันที่ปั๊มน้ำมันตรงข้าม สถานีตำรวจ อำเภอสันป่าตอง
9.00 น. เดินทางไปยังอำเภอ ฮอด
12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ อำเภอ ฮอด
13.00 น. เดินทางไปยัง อำเภอ อมก๋อย
15.00 น. เดินทางถึง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านหลังป่าข่า
17.00 น. ทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552
8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทางโรงเรียน และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. เดินทางกลับเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

## การเดินทาง ##
การเดินทางจากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108   เป็นระยะทาง 127 กม. (ระยะทางจากแยกสนามบินเชียงใหม่ถึงอำเภอฮอด  88  กม.  แยกขวาตามเส้นทางฮอด - แม่สะเรียง 39 กม.)  จากนั้นแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1099  ถึงอำเภออมก๋อยเป็นระยะทาง 50 กม.  จากนั้นตรงไปโดยผ่านหน้า  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ระยะทาง  19 กม.

## ค่าใช้จ่าย ##
คนละ 100 บาท เป็นค่าอาหาร 3 มื้อ ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดทำไว้ให้
เครื่องดื่มในยามค่ำคืน กรุณา เตรียมไปเอง โดยจะมีรถกระบะขนของขึ้นไปให้

## สิ่งที่ต้องจัดเตรียม ##
1. เต้นท์
2. ยารักษาโรคต่างๆ
ทางโรงเรียนมีผ้าห่มเตรียมไว้ประมาณ 20 ผืน


## ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ ##
1. คุณ อั้ม  9aum จากเว็บไซต์ Scriptdd.com บริจาคโน๊ตบุ๊ค IBM 1 เครื่อง
2. บริษัท เอ พี ฮอนด้า บริจาคโน๊ตบุ๊คจำนวน 2 เครื่อง
3. เว็บไซต์ Jobdic.com บริจาค คอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง (ขาดจอ)
4. สวทช. ภาคเหนือ บริจาค Pen mouse จำนวน 10 ชุด (แต่ยังหาเครื่อง win 95 ไม่ได้)
5. ห้องสมุด คณะวิศวะ มช. บริจาค หนังสือ และ วารสารคอมพิวเตอร์ เก่า

รายการของบริจาคทั้งหมดจะนำจัดสรรเพื่อบริจาคตามโรงเรียนต่างๆตามเห็นสมควร เพราะยังมีน้องๆอีกหลายแห่งที่ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ครับ