ไทยฮอนด้า จับมือ เอ็นเซ็ท ยกระดับระบบผลิตพลังงานสะอาด ในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์

กรุงเทพฯ, 15 ธันวาคม 2559ไทยฮอนด้าจับมือเอ็นเซ็ท ยกระดับกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ด้วยพลังงานสะอาด ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตร้อยละ 13 ต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ปีละกว่า 7 พันตันคาร์บอน* ตอกย้ำวิสัยทัศน์การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้สังคมไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมเปิดดำเนินการภายในต้นปี 2561

บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ไทยฮอนด้า) ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเอ็นเอส โอจี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NSET) ผู้ให้บริการด้านธุรกิจพลังงานแก่โรงงานอุตสาหกรรม ประกาศเริ่มวางระบบผลิตพลังงานร่วม  (Co-generation Power Plant) บนพื้นที่ภายในบริษัทไทยฮอนด้าที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ช่วยให้กระบวนการผลิตพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกการดำเนินงานของทั้งสององค์กร

ระบบผลิตพลังงานร่วมแห่งนี้ จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการภายในต้นปี 2561 โดยเทคโนโลยีอันทันสมัยของระบบจะสนับสนุนให้ไทยฮอนด้าสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังงานร่วมได้แก่ ไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเย็น สู่กระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสมและเต็มกำลัง ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตได้ถึงร้อยละ 13 ต่อปี พร้อมทั้งเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบการจ่ายพลังงานของโรงงานไทยฮอนด้า ผลจากการลดพลังงานทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ได้ถึงปีละกว่า 7 พันตันคาร์บอน* นอกจากนี้ โครงการยังได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการจาก Joint Credit Mechanism (JCM) ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ความร่วมมือนี้เริ่มจากพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมของไทยฮอนด้า ที่ต้องการลด CO2 ในทุกกิจกรรมในองค์กร โดยไทยฮอนด้าร่วมมือกับ NSET ซึ่งเชี่ยวชาญการวางระบบพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงและวางระบบพลังงานร่วมดังกล่าว โดยไทยฮอนด้าได้ให้ข้อมูลการใช้พลังงานที่ต้องการแก่ NSET เพื่อนำไปใช้ออกแบบและวางระบบ ซึ่ง NSET จะให้บริการครอบคลุมงานด้านวิศวกรรมโยธา การจัดหาอุปกรณ์ งานก่อสร้าง และให้คำปรึกษาด้านการควบคุมการทำงาน พร้อมทั้งดูแลรักษาระบบเป็นระยะเวลา 15 ปี

ไทยฮอนด้า และ NSET คาดว่าระบบพลังงานสะอาดใหม่นี้จะร่วมสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำตามปณิธานของทั้งสององค์กรที่จะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเมืองไทยและโลกใบนี้ต่อไป 

*ข้อมูลตามประกาศ Global Environment Center Foundation ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมุลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบร่วมของ NSET และไทยฮอนด้า

ที่ตั้ง                                                         บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

                          นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ผู้ให้บริการ                                                บริษัทเอ็นเอส โอจี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น จำกัด

พื้นที่ก่อสร้าง                                             2,800 ตารางเมตร

กำลังการผลิต                                            พลังงานไฟฟ้า       7,000 กิโลวัตต์

                                                                น้ำร้อน                    2,000 กิโลวัตต์

                                                                ไอน้ำ                       4 ตันต่อชั่วโมง

                                                                น้ำหล่อเย็น            1,400 ตันความเย็นต่อชั่วโมง

ปริมาณการลด CO2                                    7,000 ตันต่อปี

คาดว่าจะแล้วเสร็จ                                      กุมภาพันธ์ 2561

 

เกี่ยวกับบริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด

บริษัทไทยฮอนด้า ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของฮอนด้าในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีกำลังการผลิตรถจักรยานยนต์ 1.7 ล้านคันต่อปี เครื่องยนต์อเนกประสงค์ 3 ล้านหน่วยต่อปี โดยบริษัทได้ดำเนินงานภายใต้พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมของฮอนด้า ที่จะส่งเสริมกิจกรรมการลด CO2 จากทุกกระบวนการทำงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสีเขียวให้แก่ประเทศไทย

 

เกี่ยวกับบริษัทเอ็นเอส โอจี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น จำกัด

NSET เป็นบริษัทในเครือของ Nippon Steel & Sumikin Engineering Co. Ltd. และ Osaka Gas Singapore Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการวางระบบพลังงานความร้อนร่วมและบริการหลังการขายครบวงจร ด้วยพันธกิจที่จะมุ่งมั่นนำเสนอเทคโนโลยีระบบพลังงานผสมคุณภาพสูง ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับบริการ พร้อมใช้ความเชี่ยวชาญในงานระบบขององค์กรในการลดการปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองไทย