Filano Blue Sky Classic

สดใสกับโทนสีฟ้าของฟีลาโน่ด้วแต่งจากร้าน X-Paint ในสไตล์คลาสสิค ช็อคอัพหน้าแต่งใหม่ให้ดูคลาสสิคยิ่งขึ้น ติดซิลต์บังลมวงล้อแม็กต้นหน้าหลัง ยืดแท่นเครื่องเพิ่มความยาว เบาพแต่งทรงคลาสสิคแคร้งครอบสายพานทำสีเข้ากับตัวรถสดใสรอบคัน


nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw nOw_hOw

nOw_hOw nOw_hOw

nOw_hOw nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw

  nOw_hOw nOw_hOw

nOw_hOw

nOw_hOw