สกู๊ปพิเศษ : ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย

 

 

หมวกนิรภัย มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด

 

 


หมวกครึ่งใบ
มีลักษณะที่คล้ายหมวกเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะมีน้ำหนักเบา ปกป้องได้แต่ครึ่งบนของศีรษะ


หมวกเปิดหน้า
หมวกนิรภัยชนิดนี้จะปกป้องศีรษะทั้งส่วนบน ส่วนล่าง และบริเวณส่วนหลัง ตลอดจนบริเวณหู มีน้ำหนักประมาณ 700 กรัม ถึง 1 กิโลกรัม


หมวกเต็มใบ
หมวกนิรภัยชนิดนี้สามารถปกป้องศีรษะทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และบริเวณคาง โดยทั่วไปจะมีน้ำหนัก ตั้งแต่ 1.2 ถึง 1.5 กิโลกรัม

 

สถิติการสวมหมวกนิรภัย

Helmet Use - การสวมหมวกนิรภัย (กรุงเทพฯ)
Helmet Use - การสวมหมวกนิรภัย (ต่างจังหวัด)
Helmet Standard - มาตราฐานหมวกนิรภัย
การสวมหมวกและเวลาของวัน : ผู้ขับขี่
Helmet Retention & Most Servere Skull Injury

 เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ

 
 

Dummy หุ่นจำลองศีรษะ ทำจากโลหะผสมแมกนีเซียม
สำหรับใส่ไว้ในหมวก เวลาทดลอง ทิ้งกระแทกพื้น

  Striker เหล็กแหลม สำหรับทดสอบแรงต้านทานการเสียบทะลุจากของแหลม   Anvil Dummy ที่สวมหมวกกันน็อกจะร่วงตกลงบนพืน
Anvil ซึ่งทำจากเหล็กที่แข็งเป็นพิเศษ

หอทิ้งหมวก
ใช้ทดสอบทิ้งหุ่นจำลองศีรษะซึ่งสวมหมวกที่จะทดสอบจากระดับที่กำหนดลงมายังจุดที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ชนิดนี้มีเส้นลวดผูกตรึงไว้ในแนวดิ่งเพื่อ
เป็นแนวให้หมวกตกลงมายังเป้าหมายที่กำหนดได้พอดี
หมวกขณะร่วงสู่พื้น
เป็นหมวกที่สวมอยู่กับหุ่นจำลองศีรษะ เซนเซอร์ภายในแบบจำลองศีรษะจะวัดความเร็วและแรงกระแแทกขณะร่วงสู่พื้นแล้วส่งข้อมูลไปยัง
คอมพิวเตอร์
Anvil (แท่นรับการกระแทกจากหมวกที่ตกลงมา)
ทำด้วยโลหะแข็งเพื่อรับแรงกระแทกจากหมวกที่ตกลงสู่พื้น
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมให้วัดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากเซนเซอร์ในหุ่นจำลองศีรษะ แล้วแสดงผลออกมาเป็นกราฟ
เจ้าหน้าที่ทดสอบ
เจ้าหน้าที่ทดสอบหมวกกันน็อกจะตรวจดูข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์ แล้วประเมินคุณภาพของหมวกกันน็อก

 ขั้นตอนในการทดสอบ

 

 

มาตรฐานในการทดสอบหมวกนิรภัยมีดังนี้

SNELL (ตั้งอยู่ที่ Sacramento, California USA)
DOT
E2205
CPSC
JIS (ประเทศญี่ปุ่น)
TIS (ประเทศไทย)


 

""สถาบันหมวกนิรภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 โทรศัพท์ : 0-3424-4464 โทรสาร : 0-3424-4463 : helmetinstitute@email.pharm.su.ac.th