การประกวดตกแต่งหมวกกันน็อค

    “ เป็นอีกก้าวของการเดินหน้าสู่การรณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค แต่ครั้งนี้มาพร้อมการสร้างจิตสำนึกจากการดีไซด์ที่ทำให้นักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ใส่ใจและให้ความสนใจอย่างล้นหลามเลยที่เดียว”

    ตลอด 2 เดือนเต็มกับกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี และ ร่วมรณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค ภายใต้ชื่อโครงการ Honda Helmat Design Contest เป็นการดำเนินจัดการจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท จันทบุรีปิยะ มอเตอร์ จำกัด โดยมี บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ให้การสนับสนุน ได้เดินมาถึงปลายทางแล้ว

    การดำเนินโครงการดังกล่าว น่าจะกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึง จากจำนวนของหมวกกันน็อคที่เหล่านักเรียนนักศึกษา จาก 9 สถาบันใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมส่งเข้าร่วมประกวด ที่มีมากกว่า 300 ใบ ภายใต้คอนเซฟท์ต่างๆที่ถูกกำหนดไว้ 3 สไตล์ ประกอบด้วย

    หมวกกันน็อคไอเดียกระฉูด, หมวกกันน็อคสไตล์ออกลายซ่า และ หมวกกันน็อคเก่าแต่เก๋า

    การเดินถึงมาปลายทางของการร่วมรรณงค์ในโครงการ Honda Helmet Design Contest มีขึ้นเมื่อกลางเดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ หน้าร้าน บริษัท จันทบุรีปิยะ มอเตอร์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี โดยมี คุณรัตนชัย ล่องดุริยางค์ และ คุณณัฐทิศา ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บริหาร บริษัท จันทบุรีปิยะมอเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ คุณวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย คุณประวิตร ตั้งตรัสธรรม หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี คณะนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ รวมถึงแขกผู้ใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี ที่เข้าร่วมกว่า 400 คน

    “ เนื่องด้วย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เสมอมา โดยจัดให้มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรถณรงค์เปิดไฟ ใส่หมวก โครงการ "ซีโร่ เอ็กซิเด้นท์" หรือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เป็นต้น กอปรกับ ทางบริษัท จันทบุรีปิยะมอเตอร์ จำกัด ก็ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการการประกวดออกแบบหมวกกันน็อกขึ้น เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้คำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งมีโอกาสในการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และค้นหาสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต รวมถึงการใช้แนวความคิดนอกกรอบ ดั่งแคมเปญของฮอนด้าที่ว่า “ชีวิตสนุก ถ้าไม่หยุดค้นหา อะไรใหม่ ๆ”

    ประโยคความตอนหนึ่งตอนหนึ่งในการกล่าวรายงานของ คุณรัตนชัย ล่องดุริยางค์ ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ

    ขณะที่ คุณประวิตร ตั้งตรัสธรรม หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวว่า โครงการประกวดออกแบบหมวกกันน็อก หรือ Honda Helmet Design Contest นับเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้มีโอกาสในการแสดงออกทางด้านความคิด โดยการสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่น่าสนใจและไม่สามารถหาซื้อได้จากท้องตลาดทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้นักเรียน นักศึกษาอยากสวมหมวกกันนิรภัยหรือหมวกกันน็อกที่ตนเองออกแบบทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์

    นอกจากนี้โครงการประกวดออกแบบหมวกกันน็อกดังกล่าว ยังเป็นกิจกรรมที่มีส่วนเสริมให้กับนโยบายของ กรมการขนส่งทางบก จังหวัดจันทบุรีได้ดีอีกด้วย เนื่องจากสอดคล้องกับโครงการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อก เพื่อลดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางกรมฯ ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

    ด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คุณวิชิต ชาตไพสิฐ ได้กล่าวแดสงความชื่นชมยินดีการคิดนอกกรอบของคณะผู้ดำเนินจัดการโครงการ Honda Helmet Design Contest อย่างน่าสนใจ

    ปัจจุบันความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างมากมาย ภาครัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญเหล่านี้ และได้ดำเนินการผ่านโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้นับเป็นวันที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่เพียงแต่ภาครัฐ แต่ยังมีภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านโครงการประกวดออกแบบหมวกกันน็อก หรือ Honda Helmet Design Contest ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์อย่างมากต่อสังคม และยังมีส่วนทางอ้อมในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อยากสวมหมวกกันน็อก เพื่อช่วยลดลดอุบัติเหตุ

    นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังมีส่วนสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เปิดโอกาสในการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

    “กระผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งกรมการขนส่งทางบก จังหวัดจันทบุรี ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า บริษัท จันทบุรีปิยะมอเตอร์ จำกัด และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผมในฐานะพ่อเมืองจันทบุรีขอขอบคุณแทนชาวจังหวัดจันทบุรีทุกคน และอยากให้มีโครงการคุณภาพแบบนี้ต่อไป” ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวในตอนท้าย

    หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลการประกวดหมวกกันน็อคโครงการ Honda Helmet Design Contest ให้แก่เจ้าของหมวกกันน็อคประเภทต่างๆ ที่ผู้ชนะใจกรรมการ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานได้จริง ซึ่งสร้างความรู้สึกยินดีให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ขณะเดียวกันยังถือเป็นการร่วมรณรงค์การสวมใส่หมวกันน็อคให้เกิดความกว้างขวางในหมู่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดจันทบุรียิ่งขึ้น