กรังด์ปรีซ์กรุ๊ป จัดพิธีทำบุญใส่บาตรพระภิกษุ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ คุณอโณทัยและคุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในเครือกรังด์ปรีซ์กรุ๊ป จัดพิธีทำบุญใส่บาตรพระภิกษุ  เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นศิริมงคล ต่อองค์กร ผู้บริหารและพนักงาน  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๒ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐