spark135เดิมทุกอย่างอกกเกียร์2เสียงมาก่อนภาพ

spark135เดิมๆครับ เอาไว้ให้sonicbordดู ออกตัวเกียร์2ไม่หมอบ พื้นไม่เรียบ ลมสวน น้ำหนัก70 วิ่งยังไม่สุด เจอด่านตรวจก่อนเลยต้องหันหัวรถกลับ จะได้รู้ๆกันไปครับ แล้วรบกวนพวกเอะอะด่าเกรียน ขอร้องครับ พิจารณาเหตุผลหน่อย เกรียนผมก็เกรียด แต่มีปัณญาทำคลิปแค่เนี้ย