ยืดออกมาให้มันยาว ระเบิดมันออกมาให้ล้อแม่งใหญ่ STREETBOMBER150 www.kitmotorbike.com

www.kitmotorbike.com