แก่งกระจาน บ้านฉัน2

ที่แก่งกระจาน เพชรบุรีครับ ถ่ายไว้นานแล้ว ฉากนี้ขอเผายางหน่อย กลุ่ม HIP BIKES