ขับขี่อย่างระมัดระวังกันบ้างนะครับ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

ขับขี่อย่างระมัดระวังกันบ้างนะครับ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา