แคม เพลาลูกเบี้ยว Camshaft เอาไว้เป็นแนวทางนะครับ

แคม เพลาลูกเบี้ยว Camshaft การทำงานของแคม การเลือกใช้แคม แคมองศาสูงมีประโยชน์อะไรบ้าง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเรื่องของกำลังอัด https://youtu.be/CwdkuSZpDBQ ผิดถูกยังไงขออภัย