มอเตอร์ไซค์น้ำ สายตรวจ ของกองบังคับการตำรวจทางหลวง รวม 4 รุ่น

มอเตอร์ไซค์น้ำ สายตรวจ ของกองบังคับการตำรวจทางหลวง http://www.youtube.com/watch?v=0n3m1zvJG0M