ช่วยเชียร์ทีมแดร็กไทยที่เมกา

ขอเชิญชวนรวมเชียร์ทีมแดร็กไทย รวมแข่งขันแรกที่สหรัฐอเมริกา โดยทีมงานช่างเบิร์ด หลัก5 อันดับ 1 แดร็กดีเซลไทย