เมื่อ TMax เข้าโค้งจะเป็นไง

เมื่อ TMax เข้าโค้งจะเป็นไง