วิ่งเล่นบนเซปัง มาเลเซีย

ครั้งแรกกับสนามเซปัง มาเลเซีย ครับ สุดปลอกจริงๆ