หนึ่ง ใน ล้าน ที่จะเกิดขึ้นได้

ที่มา : http://www.sportpost.com/video/view/MagnyCours+Promosport+Championship++crazy+bike+crash