ทำเล่นๆ ก็เป็นงี้เอง

ใช้เครื่องโซนิค มาติดแก็ส LPG แบบยิงตรง ไม่ใช้น้ำมันครับ ประหยัดมากเลย