มวยไทยปะทะเทควันโด

โลกต้องตะลึงว่ามวยไทยอาวุธร้ายทุกด้าน เทควันโด ยังไม่ระคายผิวเลย