ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบบุคคลออทิสติก ด้วยระบบMRI

ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ (ผอ.เบาะแส) Dr. Seksonna Prasert (Ph.D) ที่อยู่ปัจจุบัน 199/73 หมู่ 1 มูลนิธิเบาะแส ถนนรังสิต-นครนายก 68 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 081 404 2002 / 098 928 9352 โทรสาร 02 199 7227 Line ID : borsae0001