นายนิธิกร พรธรรมรงค์ ผู้ประสานงานเหยื่อในคดี ของ นายกฤษณะ เข็มทอง หรือ พร้อมพล อรุณรัตนดิลก

นายนิธิกร พรธรรมรงค์ ผู้ประสานงานเหยื่อในคดี ของ นายกฤษณะ เข็มทอง หรือ พร้อมพล อรุณรัตนดิลก ผู้ใดที่โดน นายกฤษณะ เข็มทอง หรือ พร้อมพล อรุณรัตนดิลก โกงเงินสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 080-323-2716