รพี ชำนาญเรือ เจอคลิป นายกฤษณะ เข็มทอง หรือ พร้อมพล อรุณรัตนดิลก บวชเป็นพระคริสต์

รพี ชำนาญเรือ เจอคลิป นายกฤษณะ เข็มทอง หรือ พร้อมพล อรุณรัตนดิลก บวชเป็นพระคริสต์