ตามรอยพ่อ ขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง EP 8

ตามรอยพ่อ ขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง EP 8 กับการตะลุยโครงการหลวงทั้ง 38 แห่ง โดยในตอนนี้ได้ไปกันที่ โครงการหลวงแม่ปูนหลวง - โครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น - โครงการหลวงห้วยน้ำริน - โครงการหลวงห้วยโป่ง