ตามรอยพ่อ ขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง EP 5

ตามรอยพ่อ ขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง EP 5 กับการเดินทางไป นั่งล้อเลื่อนไม้ที่ ม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย - ไปดูต้นไม้ของพ่อที่โครงการแม่สาใหม่ - โครงการหลวงแม่แพะ - โครงการหลวงแม่หลอด - โครงการหลวงม่อนเงาะ