รีวิวและทดสอบ Stallions Centaur 400 กับราคาเพียง 115,000 บาท

รีวิวและทดสอบ Stallions Centaur 400 กับราคาเพียง 115,000 บาท กับรถเรโทรแบรนด์ไทย Stallions จะมีรถที่ใกล้เคียงกันแต่ขายในต่างประเทศเ­ช่น Mash400 , Shinery400