เล่าประสบการณ์การซื้อ Big Bike

รายการ Speed Rider วันที่ 9 ม.ค. 58 [ZX14R รถคันใหม่ของพี่จอร์น]