กว่าจะเป็น Ducati 1199

ตั้งแต่เริ่มออกแบบและประกอบเป็นตัวรถ