Test Ride Yamaha Spark 115i

ทดสอบ Yamaha Spark 115i ในเส้นทาง เชียงใหม่ - น่าน ทดสอบแบบชาวบ้านๆ Mocyc TV ไม่ทำ เราขอทำให้แตกต่าง กับการทดสอบในแบบโหดๆ กดแช่กันหมดปลอกตลอดระยะทางเป็นร้อยๆกิโล และเส้นทางโหดๆ ในแบบที่เรียกว่าช่วงล่างไม่ดีจริงมีพังคา?มือแน่นอน แต่ Yamaha Spark 115i ก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียว แถมจะขี่เร็วยังไง ทางลาดชันขนาดไหน ก็ยังทำได้มากกว่า 50 กิโลเมตร/ลิตร