ทดสอบ GPX Thunder X 125

ทดสอบ GPX Thunder X 125 เส้นทาง เชียงใหม่ - ปาย