พาเที่ยวพระพุทธบาทสี่รอย

Mocyc TV สาระดีๆสำหรับชาว 2 ล้อ พาเที่ยวพระพุทธบาทสี่รอย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยรถ stallion JR11 ขอขอบคุณ stallion , รองเท้า arashi , ร้าน 320