เครื่องเสียง fino

โดย สนุ๊กขอนแก่น ซับ 10นิ้ว 1ดอก กลาง6นิ้ว 1คู่ แหลม1คู่ ปรี DZ เพาว์เวอร์ DTS ตู้ไม้MDF ระบบไฟแบบ2ระบบ ใช้ไฟบ้านก็ได้เวลาขี่ก็ใช้ไฟจากแบตที่ติด ไว้2ตัว