เคยฟังเสียง YSK ไหม

เคยฟังเสียง YSK ไหม มันเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ มีแรงม้าถึง400แรงม้า