3 ขุนพลทีมฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์..กวาด 3 แชมป์ประจำปี!!

3 ขุนพลทีมฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์..กวาด 3 แชมป์ประจำปี!!
Bigwing Chiangmai Tor Taozing Team คว้าแชมป์ใหญ่ 2 รุ่นซ้อน
พรนุภาพทีม ยึดรุ่น 1000 ฉลองนัดปิดฤดูกาลบนแทร์คช้าง!
กองเชียร์กว่า 2พัน ร่วมชม/เชียร์ สุดอลังการ

ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ถ้วยประจำรายการของ เอ.พี.ฮอนด้า
“AP Honda Racing Championship 2018” สนามที่ 6 สนามปิดฤดูลของปี 2017 นัดตกค้าง
ฮอนด้ายกขบวนพาเหรดสู่เมืองบุรีรัมย์ สนามนี้เผยโฉมแชมป์ประจำปีแล้ว โดย 3
ขุนพลนักบิดสังกัดทีมฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
นายบุญญชัย ประยูรญาติ, นายณภัทร แสงสุวรรณ และนายตะวัน ตั้งจิตเจริญกุล
ร่วมกันกวาด 3 แชมป์ประจำปี ในขณะที่รุ่น Honda CBR650 Super Star นายศิวกร
สุวิพร เบอร์ 5 ทีมศรีสมบูรณ์บิ๊กไบค์ คว้าแชมป์ประจำปีไปครอง ส่วนในรุ่น Honda
CBR1000 Super Star แชมป์ประจำปีตกเป็นของนายศิริพจน์ พราหมโสภณ
และแชมป์ประจำปีรุ่น Honda CBR500 Super Star ได้แก่ นายณัฐนันท์ ศรีไหม
ในรอบชิงชนะเลิศเริ่มขึ้นในเวลา 11.30 น.เป็นการแข่งขันในรุ่น Honda
MSX125SF Super Challenge ซึ่งแข่งขันทั้งสิ้น 6 รอบสนาม เกมส์มีเสียวเล็กน้อย
เมื่อเต็งแชมป์ บุญญชัย ประยูรญาติ ทีมฮอนด้าประสิทธิ์ฯ
บาดเจ็บจากการลงทำการควอลิฟาย วันนี้ประคองอันดับ
ถ้าจบการแข่งขันต่ำกว่าอันดับ 12 และคู่แข่งอย่าง ภานุพัฒน์ จันทร์ประกอบ เบอร์
158 ทีมเตชอัมพรเข้าที่ 1 จะเสียแชมป์ทันที รถแข่งทั้งหมด 20 คัน มีเพียง 2
คันที่หลุดจากการลุ้นแชมป์สนามนี้ ในกลุ่มใหญ่ยังคงมีตัวเต็งครบ
นายบุญญชัยทำได้แค่รักษาอันดับ เพื่อเช็คคะแนน ผู้นำเป็นคู่แข่ง นายภานุพัฒน์
จาก 6 รอบสนาม แชมป์สนามตกเป็นของนายภานุพัฒน์ จันทร์ประกอบ เบอร์ 158
ทีมเตชอัมพร เวลารวม 15:34.107 นาที, อันดับที่ 2 นายอดิรุจ เส็มไข เบอร์ 50 ทีม
Trang Motorcycle Racing Team เวลารวม +34.300 วินาที, อันดับที่ 3 นายชานน อินทร์ต๊ะ
เบอร์ 46 ทีมฮอนด้าสยามกิจ AVRP Racing Team เวลารวม +34.451 วินาที, อันดับที่ 3
นายสวพล นิลพงษ์ เบอร์ 2 ทีม Phuket S.T.Racing Team เวลารวม +54.537 วินาที
และอันดับที่ 5 นายณรงค์ศักดิ์ อิทธิพล เบอร์ 27 ทีม Honda Chumphon Racing Team
เวลารวม +34.785 วินาที บุญญชัย ประยูรญาติ แชมป์ประจำปี...
รุ่นถัดมาขั้นรุ่นไฮไลท์เป็นการแข่งขันในรุ่น Honda CBR650 Super Star
รถแข่งรวมชิงชัย 20 คัน แข่งขันจำนวน 7 รอบ เจ้าขอลตำแหน่งโพลโพซิชั่น
นายศิวกร สุวิพร เบอร์ 5 ทีมศรีสมบูรณ์บิ๊กไบค์ ยังคงเหนียวแน่น
เก็บชัยชนะได้อีกสนาม หลังถูกคู่แข่งนำมาตลอดเกือบทั้งเกม แต่คู่แข่งเบอร์ 55
นายพงษ์ศักดิ์ กมลวัทน์ เบอร์ 55 ทีม MC Superbike Bigwing Rama5 Nokair Racing Team

พลาดล้มในโค้งสุดท้ายและเข้าในอันดับที่ 8
และนายศิวกรจบการแข่งขันด้วยเวลารวม 13:19.017 นาที ส่วนอันดับที่ 2
ตกเป็นของนายอิศรชว เขมากรณ์ เบอร์ 19 ทีม Honda Bigwing Rama3 Racing Team
เวลารวม +38.166 วินาที, อันดับที่ 3 นายศรัญย์ภัทร พิทักษ์อังกูร เบอร์ 69 ทีม Bigwing
Nakhonsawan เวลารวม +41.400 วินาที, อันดับที่ 4 นายมนตรี อินทะเรืองศร เบอร์ 34
ทีม Bigwing Nakhonsawan เวลารวม +46.059 วินาที และอันดับที่ 5 นายวิษณุ พิมพันดี
เบอร์ 59 ทีม Bigwing Rama3 Racing Team เวลารวม +47.709 วินาที นายศิวกร สุวิพร เบอร์
5 ทีมศรีสมบูรณ์บิ๊กไบค์ แชมป์ประจำปี..
สำหรับเกมส์ในรุ่น Honda CBR300R Super Star D1
เป็นเกมการแข่งขันที่ผลิกล็อคนิดๆ เมื่อ ตัวเต็งอย่าง ศิริพจน์ พราหมโสภณ เบอร์
99 ทีมพรนุภาพ ที่ลุ้นแชมป์กบนายตะวัน ตั้งจิตเจริญกุล เบอร์ 69
ทีมฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์ฯ เจ้าของโพลฯสนามนี้ แต่เริ่มแต่ไม่ถึงรอบ
เป็นรถแข่งเบอร์ 99 ของศิริพจน์ที่สไลด์ออกไปในโค้ง 4 ทำให้ตะวันขับขี่ได้ง่ายขึ้น
จึงปล่อยให้นักบิดคนอื่นไล่แย่งแชมป์สนามกันไป เพียงประคองจบการแข่งขัน
แชมป์ประจำปีไม่หลุดมือแน่นอน จบเกมจาก 7 รอบ แชมป์ตกเป็นของนายนิรัติศัย
สุขแก้ว เบอร์ 54 ทีมถึกท่าข้าม เวลารวม 14:20.105 นาที, อันดับที่ 2 นายธเนศ
บุญเรือง เบอร์ 44 ทีมชาญธุรกิจ (1990) เรซซิ่ง เวลารวม +20.715 วินาที, อันดับที่ 3
นายคณพศ ศิลากุล เบอร์ 11 ทีมอ้อมน้อย เรซซิ่ง เวลารวม +21.626 วินาที, อันดับที่ 4
นายตะวัน ตั้งจิตเจริญกุล เบอร์ 69 ทีมฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น เวลารวม +21.720 วินาที และอันดับที่ 5 นายภิวัฒน์
อาจทวีกุล เบอร์ 55 ทีม BRY Speed Racing 2 เวลารวม *+20.760 วินาที ตะวัน
ตั้งจิตเจริญกุล แชมป์ประจำปี..ผลการแข่งขันใน D.2 แชมป์ประจำปี นายณภัทร
แสงสุวรรณ เบอร์ 169 ทีมฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์ฯ ส่วนแชมป์สนาม ได้แก่
นายถวิล เจียงรัมย์ เบอร์ 66 ทีม BRY Speed Racing1 เวลารวม 14:27.314 นาที, อันดับที่ 2
นายณภัทร แสงสุวรรณ เวลารวม +28.104 วินาที, อันดับที่ 3 นายอดิรุจ เส็มไข เบอร์
50 ทีม Trang Motorcycle Racing Team เวลารวม +28.408 วินาที, อันดับที่ 4 นายวุฒิชัย
ชัยเจริญ เบอร์ 168 ทีมเตชอัมพร เวลารวม +28.440 วินาที และอันดับที่ 5 นายชานน
อินทร์ต๊ะ เบอร์ 62 ทีม Sahapanich Chiangmai Team เวลารวม 28.446 วินาที
ทางด้านผลในรุ่น Honda CBR1000 Super Star รถแข่งรุ่นใหญ่สุดของรายการฯ
จำนวน 7 คัน จากเกมจำนวน 7 รอบ มีเพียงรถแข่งของนายวิทวัส คำภีระ เบอร์ 222
ทีม Bigwing Chiangmai Tor Taozing Team กับรถแข่งเบอร์ 81 ของนายศิริพจน์
พราหมโสภณ เบอร์ 81
ทีมพรนุภาพเท่านั้นที่แย่งแชมป์กันจบลงด้วยชัยชนะของนายศิริพจน์
พราหมโสภณ ด้วยเวลารวม 12:26.196 นาที, อันดับที่ 2 นายวิทวัส คำภีระ เวลารวม
+28.000 วินาที, อันดับที่ 3 นายพุฒิสรรค์ ธีรพันธ์สกุล เบอร์ 48 ทีม BRY Speed Racing3
เวลารวม +39.872 วินาที, อันดับที่ 4 นายวรวุฒิ วศินิติวงศ์ เบอร์ 11 ทีม Lo Heng Mong
Bigbike Racing Team เวลารวม +46.470 วินาที และอันดับที่ 5 นายสรสิทธิ์ ลรานะพันธ์

เบอร์ 77 ทีมบิ๊กวง หัวหิน เรซซิ่ง เวลารวม 48.453 วินาที นายศิริพจน์ พราหมโสภณ
แชมป์ประจำปี..และสำหรับในรุ่น Honda CBR500 Super Star นายประวิทย์ คำแดงสด
เบอร์ 7 ทีมปิยะบิ๊กไบค์ คว้าทั้งโพลฯและแชมป์สนาม ส่วนแชมป์ประจำปี เป็นของ
จาก 7 รอบจบการแข่งขันด้วยเวลารวม 14:07.482 นาที, อันดับที่ 2 นายณัฐนันท์
ศรีไหม เบอร์ 333 ทีม Bigwing Chiangmai Tor Taozing Team เวลารวม +08.580 วินาที,
อันดับที่ 3 นายพิษณุ นิราช เบอร์ 29 ทีม Krirkkrai Racing Team เวลารวม +09.047 วินาที,
อันดับที่ 4 นายชุมพล บุญญฐิติพันธ์ เบอร์ 49 ทีมหนุ่ย เรซซิ่ง โปรเจ็คต์ เวลารวม
+19.259 วินาที และอันดับที่ 5 นายกฤษฎา พรมนิกร เบอร์ 9 ทีม Bigwing Rama3 Racing
Team เวลารวม +27.411 วินาที นายณัฐนันท์ ศรีไหม แชมป์ประจำปี...
โดยในการแข่งขันปิดฤดูกาลสนามสุดท้ายในครั้งนี้
ดูคึกคักกว่าสนามที่ผ่านๆมา เนื่องจากมีเหล่ากองเชียร์-ฮอนด้าแฟนคลับกว่า 2,000
คนมาร่วมชมและเชียร์ทีมแข่งของจังหวัดตัวเอง
ประกอบกับในสนามระหว่างการแข่งขันยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อให้เหล่าแฟนกีฬาม
อเตอร์สปอร์ตได้สัมผัสกับความสนุกสนานตื่นเต้นไปกับความเร้าใจของกีฬา2ล้อ
อาทิเช่น การขี่โชว์ RC213V-S รถซุปเปอร์สปอร์ตมูลค่า 8.7 ล้านบาท โดย ฟีม
รัฐภาคย์ , Honda Bike Parade กว่า 50 คันที่ร่วมขับขี่สร้างสีสันในสนาม ,
การขี่รถผาดโผน Stunt Show จากนักขี่ยอดฝีมือ บอล ดอนตูม ฯลฯ
ซึ่งหลังจากการแข่งขันและกิจกรรมในสนามจบลงแล้ว ทางด้านกองเชียร์-
ฮอนด้าแฟนคลับ ก็ได้ไปมันกันต่อที่ อบจ.บุรีรัมย์ กับคอนเสิร์ตจากวงร็อคชื่อดัง
Sweet Mullet , วงสามบาทห้าสิบ
และได้ร่วมชื่นชมความสวยงามจากผู้เข้าประกวดมิสคาราวานกว่า 20 คน
ซึ่งถือได้ว่ากิจกรรม AP Honda Racing Championship 2018 สนามสุดท้ายในครั้งนี้
ให้ทั้งความมันจากการแข่งขัน ความสนุกจากเหล่ากองเชียร์นับพันที่มาร่วมชม
ถือว่าเป็นกิจกรรมฮอนด้าที่ช่วยปลุกกระแสวงการมอเตอร์สปอร์ตให้คึกคักอย่างแ
ท้จริง