ค้นหา

ประกาศจาก VIP

ขาย

Synthetic cannabinoid 5cl-adb a 5cladb 5cladba 6cl-adb-a ADBB factory price 137350-66-4

สินค้าใหม่

100 บาท

My whatsapp is +8617330056765
wickr:angel0215
Telegram:Angel Liu +8617330056765 
skype:+8617330056765
email:zime01@hbzimely.com
Web:www.hbzimely.com

HOT sale product
5CL 6CL 5F ADBB SGT JWH 2fdck DXE FXE Etomidate Tiletamine Bromazolam Protonitazene Metonitazene Etazene Etomethazene Etonitazene 3mmc 3cmc Eutylone NEP A-pvp Gs-441524
 
Piperidione:
CAS 79099-07-3 1-Boc-4-Piperidone
CAS 19099-93-5 N-CBZ-4-piperidone
CAS 288573-56-8 4-fluoroanilino piperidine
CAS 443998-65-0 4-bromoanilino piperidine
CAS 40064-34-4
CAS 7361-61-7
CAS 23076-35-9
CAS 1445-73-4
CAS 3612-20-2
CAS 29976-53-2

BMK:
CAS 5449-12-7
CAS 20320-59-6
CAS 5413-05-8

PMK:
CAS 52190-28-0
CAS 28578-16-7

Benzo:
3-Hydroxyphenazepam 70030-11-4
4'-Chlorodeschloroalprazolam
Alprazolam
Adinazolam
Bromazolam, 2'-Desfluoroflubromazolam, 8-Bromodeschloroalprazolam
Clonazolam, 8-Nitrodeschlorotriazolam, Clonitrazolam
Cloniprazepam, 1-Cyclopropylmethylclonazepam
Desalkylgidazepam, Deschlorophenazepam
Desmethylflunitrazepam, Fonazepam
Diclazepam, 2'-Chlorodiazepam
Flualprazolam, Fludiazolam
Flubromazepam
Flubromazolam