ค้นหา

ประกาศจาก VIP

ขาย

Xylazine:CAS7361-61-7

สินค้าใหม่

4 บาท

WhatsApp+8614776930009
    Wickr:zongjianti000
1    PMK ethyl glycidate:CAS28578-16-7
2    N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidone:CAS79099-07-3
3    Pregabalin:CAS148553-50-8
4    GS-441524:CAS1191237-69-0
5    Phenacetin:CAS62-44-2
6    2-methyl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic acid:CAS5449-12-7   
7    Ethyl 3-oxo-4-phenylbutanoate:CAS5413-05-8
8    Xylazine:CAS7361-61-7
9    Xylazine hydrochloride:CAS23076-35-9
10  2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one:CAS236117-38-7
11  Testosterone Decanoate:CAS5721-91-5
12  Cialis:CAS171596-29-5
13  Methenolone Enanthate:CAS303-42-4
14  Metandienone:CAS72-63-9
15  Gabapentin:CAS60142-96-3
16  Somatotropin:CAS12629-01-5
17  Testosterone:CAS58-22-0
18  Methyltrienolone:CAS965-93-5
19  Testosterone propionate:CAS57-85-2
20  Androsterone:CAS53-41-8
21  Testosterone Enanthate:CAS315-37-7