ค้นหา

ประกาศจาก VIP

ขาย

Dyna Low Rider 2 0 0 7 ทะ เบียน แท้ (1HD)

สินค้ามือสอง

588,888 บาท

HD Dyna Low Rider 2 0 0 7 ทะ เบียน แท้ (1HD)
-ไมล์ 1 9 , x x x mph -แต่ง Club stlye
-ท่อ V&H แท้ -โช๊คแต่ง progressive
-อื่นๆ สภาพ ตาม รูป ปัจ จุ บัน -เครื่อง ดี พร้อม ใช้ งาน ครับ
-รา คา 5 8 8 , 8 8 8 - เท่า นั้น
( จัดราชธานีได้ 4 0 0 , 0 0 0 ) ดอก เบี้ย 6 % ผ่ อ น 1 1 , 0 5 8 / 48 ด.
โทร 0933279939 แบงค์ รถอยู่ ภูเขียว จ.ชัยภูมิ