ค้นหา

ประกาศจาก VIP

ขาย

TDM 850 ทะ เบียน แท้

สินค้ามือสอง

109,000 บาท

Yamaha TDM 850 ทะ เบียน แท้ พ ร้ อ ม โ อ น ภา ษี 65
-ไมล์ 3 ห มื่ น โล แท้ -เครื่อง ดี พร้อม ใช้ งาน
-รา คา 1 0 9 , 0 0 0 - รถอยู่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โทร 0933279939 แบงค์ (ข า ย เ งิ น ส ด เท่า นั้น)