ค้นหา

ประกาศจาก VIP

ขาย

ราคาไม้ยางพารา คำนวณอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ!!!

สินค้าใหม่

200 บาท

ราคาไม้ยางพารา คำนวณอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ!!!

ไม้ยางพารา ไม้สำหรับนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ยอดนิยม วันนี้บทความจะนำเสนอวิธีคำนวณ ราคาไม้ยางพารา สำหรับคนที่ต้องการซื้อไม้ยางพารา สำหรับประกอบธุรกิจ เพื่อให้สามารถคำนวณราคาให้เหมาะกับปริมาณที่ต้องใช้ได้ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าคำนวณอย่างไร

หากใครสงสัยว่าทำไม ไม้ยางพารา ถึงเป็นที่นิยม   สามาถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาไม้ยางพารา

ราคาของไม้ยางพารา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังต่อไปนี้

สถานที่ปลุกไม้ยางพารา

  • สถานที่ตั้ง   ราคาของไม้ยางพารากับสถานที่ตั้ถ้าสถานที่อยู่ในจุดที่ทำเลดี   ติดถนนใหญ่ ผู้คนสัญจรไปมาได้ง่าย อาจทำให้ราคาไม้ยางพาราสูงขึ้น กว่าสถานที่ห่างไกล   เดินทางลำบาก

  • ฤดูกาล   ถ้าอยู่ในช่วงหน้าฝน ที่มีอุปสรรคในการขนส่งไม้ยางพารา หรือ ไม้ยางพาราเสียหาย ขาดตลาด   อาจทำให้ราคาไม้ยางพาราสูงขึ้น   กลับกันถ้าหากเป็นช่วงหน้าแล้งที่ไม้ยางพารา มีขายตามทั่วไปจนล้นตลาดอาจส่งผลให้  ราคาไม้ยางพาราต่ำลงขนาดไม้ยางพารา

  • น้ำหนัก และ   ปริมาณไม้ยางพารา   น้ำหนักไม้ยางพาราขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ   ไม่ว่าจะเป็น  ประเภทของพันธ์ุไม้   มีตั้งแต่พันธ์ุไม้ที่มีน้ำหนักมาก ไปจนที่มีน้ำหนักเบา   ,   ขนาดของต้นยาง   ซึ่งไม้ยางที่ได้ขนาดจะถูกเรียกว่า   "ไม้เกรด"   ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น เส้นผ่าศูนย์กลาง   6   นิ้วขึ้นไป   ที่จะถูกนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ   และ   เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง   6   นิ้วจะถูกนำไปทำพวก   ไม้พาเลท  ไม้อัด  อีกทั้งยัง ดินที่ใช้ปลูก  ถ้าใช้ดินเหนียวจะทำให้น้ำหนักของไม้ยางพารามากกว่าที่ปลุกในดินทราย และ   ปริมาณของไม้ยางพาราจะคิดตามไร่   ถ้าหากปริมาณตรงตามสเปคงานก็จะได้ราคาที่ดี   แต่ถ้าหากไม้ยางพาราเสียหาย ส่งได้ปริมารน้อยลงก็อาจจะได้ราคาที่ลดลงมา

หากอยากรู้ ประเภทและขนาดของไม้ยางพารา สามารถไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่

วิธีคำนวณ ราคาไม้ยางพารา   ที่คุณสามารถทำได้ไม่ยาก

  • ราคาไม้ยางพารา   

  • ค่าแรง  ค่าขนส่ง ค่าตัดแต่งไม้ให้สวยงาม ค่าบริการเสริมต่างๆ

  • ค่าผ่านทาง   เป็นค่าที่เรียกเก็บเมื่อจะนำไม้ออกจากสวน   ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้น   โดยเฉพาะกับสวนที่ไม่มีเอกสารครอบครองที่ดิน   หรือ   เช่าที่ปลูก

วิธีในการคิดราคาไม้ยางพารา   จะใช้   "น้ำหนักของต้นยาง"   ในการคำนวณราคาซื้อขาย   ไปดูกันว่าคิดอย่างไร

สมชาย ปลูกไม้ยางพารา    2   ไร่   ไม้ยางมีความสูงและขนาดลำต้น มีความใกล้เคียงกันที่   สูงเฉลี่ย   160   เซนติเมตร   และ   ขนาดเฉลี่ย   82   เซนติเมตร   ซึ่งถือว่าเป็นขนาดไม้เกรดที่ดีในการนำมาใช้งาน

ง่ายที่สุดในการคิดคำนวณราคาไม้ยางพารา

ตารางราคาไม้ยางพารา Cr : ข้อมูลจาก คุณพันลภ จันทรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์วังใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์พัฒนา จำกัด

  1. คำนวณน้ำหนักของไม้ยางพาราทั้งหมด   โดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง   และ   น้ำหนัก   โดยคิดต่อไร่   (70ต้น=1ไร่)   เช่น   ไม้ยางพาราของสมชาย   มีเส้นผ่าศูนย์กลาง   12   นิ้ว   น้ำหนักของไม้เฉลี่ย  ต้นละ   0.85ตัน   สามารถคำนวณได้ดังนี้   คือ  0.85   ตัน(น้ำหนักต่อต้น) x   140   ต้น(จำนวนต้น)   =   119   ตัน

  2. ดูราคาจากสถานที่ที่ต้องการนำไปขาย   เช่น   โรงงานA  ให้ราคาไม้ยางพารา ที่กิโลกรัมละ   2.5   บาท   ถ้าคิดเป็นต้นจะอยู่ที่ราคา ตันละ   2,500   บาท   ถ้าคำนวนจากจำนวนตัน   คือ   119   ตัน(จำนวนตัน)  x   2,500   บาท(ราคาขายต่อตัน)   จะตกอยู่ที่    297,500   บาท

  3. ค่าแรงในการทำไม้  ค่าตัดแต่ง  ค่าเลื่อยไม้  รวมทั้งค่าขนส่ง ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่แล้วแต่ที่   ซึ่งในปัจจุบันราคาจะอยู่ที่ประมาณ   400 บาทต่อตัน   คือ 400   บาท  x   119   ตัน  =   47,600   บาท

  4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าผ่านทาง   ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละสถานที่ บางที่อาจจะไม่เสียในส่วนนี้

จากบทความ   จะทำให้คุณสามารถคำนวณราคาไม้ยางพารา ให้เหมาะกับทุนที่ต้องใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม   จะเห็นได้ว่าไม่ยากอย่างที่คิดเลย

Photo Cr :   Google   ,   Freepic

 

สามารถติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติม   MTK   ได้หลากหลายช่องทางที่

Facebook  : MTK เอ็มทีเค

Line  :   @mtkwood

Tel 095-654-6551

Email :    marketing@mtkwood.com