ค้นหา

ประกาศจาก VIP

ขาย

เครื่องผลิตโอโซน (Ozone Generator) ความเข้มข้น 7,000 มก.ต่อชม.

สินค้าใหม่

12,000 บาท

ปัญหามลภาวะทางอากาศที่ไม่พึงประสงค์จากกลิ่นอับชื้น กลิ่นบุหรี่ กลิ่นอาหาร กลิ่นสี ทินเนอร์ หรือปัญหาเกี่ยวกับไรฝุ่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ภายในห้องพัก ที่อยู่อาศัยหรือภายในรถยนต์
ระบบโอโซน คืออีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดมลภาวะต่างๆเหล่านี้

ขอแนะนำเครื่องผลิตโอโซน (Ozone Generator) ความเข้มข้นสูง 7,000 mg/Hr
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดมลภาวะต่างๆเหล่านั้น

เครื่องผลิตโอโซน (Ozone Generator) ความเข้มข้นสูง 7,000 mg/Hr นี้ มาพร้อมกับ

>> ระบบตั้งเวลาแบบดิจิตรอล (Digital timer) เพื่อความสะดวกในการเลือกระยะเวลาการทำงานของเครื่อง ให้เหมาะสมกับปริมาตรห้องที่นำไปใช้

>> ไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง

>> กรองอากาศ ช่วยกรองสิ่งปนเปื้อน ลดการสกปรกให้แก่ชุดกำเนิดโอโซน

>> ระยะเวลารับประกัน 6 เดือน

*** นอกจากนี้ทางเรายังมีบริการอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อ และกำจัดกลิ่น นอกสถานที่ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***